Návštevnost

  KŇAZI

  AAA

  Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti za posledných sto rokov:

   

   

   


  Ján Sedlák, farár

  Pôsobenie vo farnosti: 2015 - 2020

  Narodil sa: 22.6.1951, Hermanovce 

  Vysviacka: 8.6.1975  (1975-1990 Hubošovce, 1990-2002 Kendice, 2002-2015 Tulčík, 2015-2020 Torysa)

   

   

   

   

   


  ThLic. Tomáš Čap, dekan-farár

   

  Pôsobenie vo farnosti:  2000 - 2015

  Narodil sa: 7.11.1958, Lastovce

  Vysviacka: 12.6.1983   

  (1983-1988 Košice, 1988-1990 Vyšný Klátov, 1990-1994 Petrovany, 1994-1998 Spišská Kapitula, 1998-2000 košice, 2000-2015 Torysa, 2015- ... Pušovce)

   

   

   


  Jozef Ilavský, farár

   

  Pôsobenie vo farnosti: 1990 - 2000

  Narodil sa: 18.12.1922, Kendice

  Vysviacka: 19.6.1949

  Zomrel 5.1.2013 v Kendiciach

   

  (1949-1951 Snina, 1951 Kamenica nad Cirochou, 1951-1954 pracovný tábor, 1954-1957 Vranov nad Topľou, 1957-1958 Michalovce, 1958-1984 Jenkovce, 1984-1990 Tibava, 1990-2000 Torysa, 2000 dôchodok Kendice)   

   

   

  ___________________________________________________________________________________________________

  Andrej Palša, administrátor

  Pôsobenie vo farnosti: 1980 - 1990

  Narodil sa: 3.6.1943, Giraltovce

  Vysviacka: 9.6.1973

  Zomrel 16.12.2007 v Prešove, pochovaný v Giraltovciach

   

  (1973-1974 Prešov, 1974-1977 Sedlice, 1977-1980 Široké, 1980-1990 Torysa, 1990-1991 Košická Belá, 1991-2004 Radoma, 2004 dôchodok, od 15.9.2006 výpomocný duchovný Veľký Šariš)   

   

   

  ___________________________________________________________________________________________________

  Ján Leško, administrátor

  Pôsobenie vo farnosti: 1973-1980

  Narodil sa: 19.6.1946, Andrašovce (dnes Ondrašovce)

  Vysviacka: 20.6.1971

  Zomrel 10.6.1980 v Toryse, pochovaný v Ondrašovciach

   

  (1971-1973 Sabinov, 1973-1980 Torysa)   

   

   

   

  ___________________________________________________________________________________________________

  František Tuleja, administrátor

  Pôsobenie vo farnosti: 1966-1973

  Narodil sa: 8.12.1923, Ražňany

  Vysviacka: 19.6.1949

  Zomrel 25.3.2006 vo Veľkom Šariši

   

  (1949-1950 Raslavice, 1950-1952 Hubošovce, 1952-1958 Soľ, 1958-1964 Gaboltov, 1964-1966 mimo pastorácie, 1966-1973 Torysa, 1973-1987 Stropkov, 1987-1990 Kendice, 1990-1996 Hažlín, 1996-2000 Krivany, 2000 dôchodok vo Veľkom Šariši) 

   

   

  ___________________________________________________________________________________________________

  Jozef Pavlík, administrátor

  Pôsobenie vo farnosti: 1953-1966

  Narodil sa: 7.3.1899, Ľubotín

  Vysviacka: 29.6.1923

  Zomrel 22.6.1969 v Košiciach, pochovaný v Ľubotíne

   

  (1923-1923 Veľký Šariš, 1923-1926 Valaliky, 1926-1926po Svinia, 1926-1926po Malčice, 1926-1926po Nižný Hrušov, 1926po-1927 Sabinov, 1927-1934 Košice, 1930-1934 redaktor Košické kat. cirk. správy, 1934-1941 Košice-Barca, 1941-1952 Kostoľany nad Hornádom, 1952-1953 internovaný v Pezinku, 1953-1966 Torysa, 1966 dôchodok v Košiciach) 

   

  ___________________________________________________________________________________________________

  Jozef Kráľovský, dočasný administrátor /Šarišské Dravce/

  Pôsobenie vo farnosti: 1952-1953

  Narodil sa: 8.2.1912, Slivník

  Vysviacka: 20.6.1937

  Zomrel 2.5.1970 v Kapušanoch

   

  (1937-1937 Veľký Šariš, 1937-1938 Terňa, 1938-1938 Trhovište, 1938-1938po Staré, 1938po-1938po Košické Olšany, 1938po-1941 Sabinov, 1941-1952 Šarišské Dravce, 1952-1969 Kapušany, 1969 dôchodok v Kapušanoch)

  ___________________________________________________________________________________________________

  Karol Kuchár, farár

  Pôsobenie vo farnosti: 1940-1952

  Narodil sa: 21.6.1911, Sabinov

  Vysviacka: 14.6.1936

  Zomrel 6.3.2001 vo Veľkom Šariši, pochovaný v Sabinove

   

  (1936-1937 Ruskov, 1937-1938 Široké, 1938-1938 Zborov, 1938-1940 Trebišov, 1940-1952 Torysa, 1952-1954 mimo pastorácie, 1954-1961 Pušovce, 1961-1962 mimo pastorácie, 1962-1978 Richvald, 1978 dôchodok)

   

  ___________________________________________________________________________________________________

  Juraj Kšiday, dočasný administrátor /Brezovica/

  Pôsobenie vo farnosti: 1939-1940

  Narodil sa: 

  Vysviacka: 

  Zomrel 

   

   

  ()

  ___________________________________________________________________________________________________

  Jozef Reiner, farár

  Pôsobenie vo farnosti: 1894-1940

  Narodil sa: 27.6.1867, Nižný Slavkov

  Vysviacka: 29.6.1890

  Zomrel 10.9.1940 v Toryse

   

   

  (1890-1890 Valaliky, 1890-1894 Svinia, 1894-1940 Torysa)