Návštevnost

  KŇAZI

  AAA

  Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti za posledných sto rokov:

   

  Jozef Reiner

  1894 - 1939

  farár

  Juraj Kšiday

  1939 - 1940

  dočasný administrátor /Brezovica/

  Karol Kuchár

  1940 - 1952

  farár

  Jozef Kráľovský

  1952 - 1953

  dočasný administrátor /Šarišské Dravce/

  Jozef Pavlík

  1953 - 1966

  administrátor

  František Tuleja

  1966 - 1973

  administrátor

  Ján Leško

  1973 - 1980

  administrátor

  Ondrej Palša

  1980 - 1990

  administrátor

  Jozef Ilavský

  1990 - 2000

  farár

  Tomáš Čap

  2000 - 2015

  dekan - farár

  Ján Sedlák

  2015 -

  farár