Návštevnost

  Spoveď

  AAA

  SVIATOSŤ ZMIERENIA

   

   

  Hlavné časti sviatosti zmierenia:

   

  •   spytovanie svedomia

  •   ľútosť nad svojimi hriechmi (najdôležitejšia časť)

  •   silné predsavzatie nehrešiť

  •   vyznanie hriechov (kňazovi) – spoveď

  •   kajúci skutok (zadosťučinenie)

   

  Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:

                

  Individuálne a úplné vyznanie ťažkých hriechov, po ktorom nasleduje rozhrešenie, je jediným riadnym prostriedkom zmierenia s Bohom a s Cirkvou. (KKC 1422-1498)

   

   

  V našej farnosti sa vysluhuje sviatosť zmierenia pol hodiny pred každou sv. omšou, okrem nedele a prikázaných sviatkov. Pred prvým piatkom v mesiaci podľa aktuálnych farských oznamoch.

  Spytovanie svedomia pre mladých 1
  (427.38 kb)
  Spytovanie svedomia pre mladých 2
  (428.01 kb)
  Spytovanie svedomia pre manželov
  (191.07 kb)
  Spytovanie svedomia podľa stavov
  (108.3 kb)