Návštevnost

  SOBÁŠ

  AAA

  Sviatosť manželstva

   

  "Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti."

  (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1601)

   

  Ako postupovať, keď chcete uzavrieť manželstvo v našom kostole? 

   

  O vašom úmysle uzavrieť manželstvo príďte informovať čím skôr, najmenej šesť mesiacov vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

   

  Potom navštívte Matričný úrad v Šarišských Dravciach.  Tel: 051 4597 221.

  Úradné hodiny sú:

  pondelok:7:30 - 12:00   12:30 - 15:30;  

  utorok: 7:30 - 12:00  12:30 - 15:30;

  streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 16:00; 

  štvrtok: 7:30 - 12:00    12:30 - 15:30;  

  piatok: 7:30 - 12:00    12:30 - 15:00.

          

  Na matriku treba ísť spoločne a zobrať si so sebou občiansky preukaz a rodný list. Tam s vami spíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“.

   

  Nasleduje bezprostredná príprava na fare. 

  V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v deň sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ste boli pokrstení v našej farnosti, krstný list nepotrebujete.

   

  Zároveň čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).

   

  Snúbenci  pred uzavretím manželstva absolvujú 9 stretnutí v katechetickej miestnosti na fare,  na ktorých sa  preberú niektoré dôležité zásady pre život v kresťanskom manželstve a sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva.

   

  Keďže v našej farnosti máme viacero organistiek, pred sobášom snúbenci sami požiadajú jednu z nich, ktorá bude viesť hru na organ a spevy.

  Výzdobu kostola snúbenci prekonzultujú s p. Monikou Berdisovou, ktorá sa stará o výzdobu nášho kostola.

                      

  V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj

  slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad (Synodálny dekrét o pastorácii rodín, bod 23).

  Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ Košice z biskupského úradu v zahraničí sú tieto:

  krstné listy

  potvrdenie o predmanželskej príprave

  licencia (kán. 1115)

  dišpenz/povolenie k sobášu – ak je potrebný, udelí tamojší ordinár

  potvrdenie o civilnom sobáši, ak už bol

  písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho bydliska nevidí žiadne prekážky pre sobáš

   

  Sobášny obrad