Návštevnost

  2019

  AAA

  Sviatosť krstu:

   

  1. Linda Sontágová                                                        
  2. Dorota Bodnárová
  3. Karolína Hovancová
  4. Hana Andraščíková
  5.,6. Martin a Peter Filipový
  7. Timon Kendereš
  8. Kristiána Kašperová
  9. Stanislav Hudymáč
  10. Linda Novysedláková
  11. Timotei Andraščík

   

   

  Sviatosť manželstva v tomto roku prijali:

  1. Jakub Angelovič a Dana Angelovičová                               19.1.2019
  2. Jozef Klembara a Viktória Tarasová                                    11.5.2019
  3. Daniel Miko a Zuzana Bujňáková                                        25.5.2019
  4. Filip Dvořák a Jana Lokajová                                                  1.6.2019
  5. Michal Štieber a Monika Staviarská                                     1.6.2019
  6. Milan Timko a Lenka Bučková                                               1.6.2019
  7. Dominik Hricišin a Katarína Kravcová                                   8.6.2019
  8. Dárius Petrík a Michaela Revická                                        29.6.2019
  9. Ľubomír Bodnár a Barbara Lešková                                    29.6.2019
  10. Michal Sedlák a Viktória Judičáková                                   13.7.2019
  11. Martin Adamko a Zuzana Saxová                                        20.7.2019
  12. Stanislav Marko a Mária Dudová                                        27.7.2019
  13. Ľuboš Duraň a Zlatica Sontágová                                          3.8.2019
  14. Rastislav Hajduk a Darina Skladaná                                      3.8.2019
  15. Marek Homiščák a Jana Dudová                                         10.8.2019
  16. Lukáš Angelovič a Marta Drábová                                      17.8.2019
  17. Peter Biroš a Daniela Hovančíková                                       7.9.2019
  18. Ľubomír Tomčufčík a Dana Koľová                                     21.9.2019
  19. Emanuel Kulpa a Júlia Kaľuhová                                         28.9.2019
  20. Dalibor Križalkovič a Veronika Tomečková                        5.10.2019
  21. Peter Bučko a Anežka Hudáková                                      19.10.2019
  22. Stanislav Jevický a Lucia Bujňáková                                 19.10.2019
  23. Peter Vysočan a Juliána Ščerbáková                                26.10.2019
  24. Pavol Bujňák a Beáta Bujňáková                                         9.11.2019

   

  S nádejou vo večný život sme sa v tomto roku rozlúčili:

  1.

  Stanislav Sontág 4.2.2019        vo veku 62 rokov
  2. Štefan Miko 9.2.2019      vo veku 89 rokov
  3. Helena Berdisová 19.4.2019      vo veku 88 rokov
  4. Lukáško Bujňák 4/2019  
  5. Irena Žofčínová 7/2019  
  6. Ľubica Jarčušková 11/2019 vo veku 50 rokov
  7. Anna Tomusková 11/2019 vo veku 80 rokov
  8. Anna Ištoňová 15.11.2019 vo veku 80 rokov
  9. František Ištoňa 11/2019  
  10. Emília Revická 11/2019 vo veku 89 rokov