Návštevnost

  2019

  AAA

  Narodili sa v našej farnosti:

   

  1. Linda Sontágová                                                        
     

   

   

  Sviatosť manželstva v tomto roku prijali:

  1. Jakub Angelovič a Dana Angelovičová                               19.1.2019
     

   

  S nádejou vo večný život sme sa v tomto roku rozlúčili:

  1.

  Stanislav Sontág 4.2.2019        vo veku 62 rokov
  2. Štefan Miko 9.2.2019      vo veku 89 rokov
  3. Helena Berdisová 19.4.2019      vo veku 88 rokov