Návštevnost

  KRST

  AAA


  SVIATOSŤ KRSTU


  Sviatosť krstu je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).


  Krst dieťaťa


  Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si termín krstu spresnite na farskom úrade. Nahlásiť krst môžu len rodičia dieťaťa v kancelárii farského úradu, najvhodnejšie po večernej sv. omši. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý po zápise sa vráti, nie je potrebná kópia. 
  Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť. Rodičia, a ak je možné aj krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná v termíne, ktorý si dohodnete pri nahlásení krstu na farskom úrade. Na krst si prineste krstnú košieľku a krstnú sviecu. Je vhodné ak na krstnej košieľke je vyšité alebo vypísané meno a dátum krstu.

  Dieťa musí mať aspoň jedného krstného rodiča.


  Krstný rodič


  -katolík starší ako 16 rokov
  -bol na birmovke
  -nie je postihnutý kanonickým trestom
  -buď slobodný (teda nerozvedený), alebo v katolíckom manželstve ( nie v partnerskom zväzku, bez sobáša )

   

  Pred krstom sa odporúča rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.


  Poučenie o sviatosti krstu

   

  Poučenie o sviatosti krstu slúži rodičom a krstným rodičom k pripomenutiu si základných právd viery. Poučenie spočíva v stretnutí, počas ktorého im kňaz vysvetlí zmysel krstu a symboly ktoré sa budú pri krste používať.  Presný dátum poučenia si rodičia dohodnú osobne počas nahlásenia krstu.