Návštevnost

  2013

  AAA

  Sviatosťou krstu sa k našej farskej rodine v roku 2013 pričlenili:

  1.   Ján Sontág   16. 1.                                                     

  2.   Klaudia Ištoňová   30. 1.                                                       

  3.   Nele Zuzana Klembarová  16.3.                                                        

  4.   Terézia Čekanová  16.3                                                        

  5.   Roman Hangurbadžo  23.3.                                                                

  6.   Pavol Kašper   21.4.                                                                               

  7.   Jakub Novysedlák   21.4.                                                     

  8.   Oskar Pešta   26.5.                                                  

  9.   Róbert Laci    26.5.                                                  

  10. Beáta Kotlárová   26.5.                                                                         

  11. Natália Kotlárová   26.5.                                                       

  12. Kristína Kotlárová  26.5.                                                       

  13. Petra Ištoňová  8.6.                                                                              

  14. Lucia Vargošková   8.6.          

  15. Jakub Vysocký   27.7. 

  16.  Martin Alexander  Sepeši  3.8.

  17. Leonard Ševčovič   10.8.       

  18. Barbara Hudymáčová   14.9.

  19. Jakub Laci   21.9.

  20. Dušan Peter Laci   21.9.

  21. Lívia Oľšavská   29.9

  22. Adela Dudová   5.10.

  23. Karina Berdisová    5.10.

  24. Vratko Štefan Stratený   16.11.

  25. Dominik Žiga  30.11.

  26. Patrik Ištoňa    7.12

  27. Viktória Hovančíková    28.12.                      

  28. Tomáš Tomusko   28.12.

    

   

  Sviatosť manželstva v roku 2013 prijali:

  1.  Stanislav Hudymáč a Martina Ištoňová  6.4.

  2.  Daniel Kollár a Zuzana Sontágová  13.4.

  3.  Stanislav Bača a Ivana Ištoňová  25.5.

  4.  Mgr. Peter a RNDr. Valéria Lehocká  1.6.

  5.  Filip Ševčovič a Slavomíra Bujňáková  10.8.

  6.  Tomáš Tomusko a Lenka Jakubčová  17.8.

  7.  Ing. Vlastimil Hovanec a Mgr. Katarína Lazoríková   31.8.

   

   

  S nádejou na stretnutie vo večnosti sme sa v roku 2013 rozlúčili:

  1.   Bartolomej Tomek, 12.1.,  v 84. roku života

  2.   Jozef Huňady, 4.4.,  v  81. roku života

  3.   Jozef Čulák, 24.4., v 64. roku života

  4.  Cecília Klembarová, 16.5. v 86. roku života

  5.  Jozef Hovančík, 13.6. v 82. roku života

  6.  Štefan Hovančík, 24.6. v 93. roku života

  7.  Margita Saksová, 19.6. v 89. roku života

  8.  Jozef Zontág, 11.8. v 62. roku života

  9.  Jozef Angelovič, 16.8. v 69. roku života

  10. Albín Sontág, 28.8. v 53. roku života

  11. Darina Laciová, 3.9. v 20. roku života

  12. Milan Semančík, 18.9. v 75. roku života

  13. Bartolomej Križalkovič, 18.9. v 88.  roku života

  14. Irena Sontágová, 27.9. v 76. roku života

  15. Milan Bodnár, 7.10. v 45. roku života

  16. Filoména Angelovičová, 29.10. v 79.  roku života

  17. Martin Angelovič, 6.11. v 28.  roku života

  18. Milan Laci, 18.11. v 49. roku života

  19. Martin Osif, 16.12. v 63. roku života