Návštevnost

  2017

  AAA

  Narodili sa v našej farnosti:

   

  1. Štefan Skladaný 5.2.2017
  2. Klárka Hovancová  
  3. Anton Šašala  
  4. Lívia Mišenčíková  
  5. František Revický 23.7.2017
  6.    
  7. Barbora Novotná  
  8. Ján Skladaný 13.9.2017
  9. Adam Koscelník 24.10.2017
  10. Martin Koscelník 24.10.2017
  11.    
  12.    
  13.    
  14    
  15    
  16    
  17    
  18    
  19  

  Sviatosť manželstva v tomto roku prijali:

   

  1. 

  Dávid Sekerák a Martina Bobeková 22.4.2017

  2.

  Dominik Cina a Ľuboslava Bartošová

  22.4.2017

  3. 

  Ing. Tomáš Sabol a Mgr. Soňa Lazoríková 29.4.2017

  4. 

  Patrik Semančík a Alžbeta Križalkovičová

  20.5.2017

  5.

  Michal Skladaný a Mária Mišeková

  10.6.2017
  6.

  Andrej Plavčan a Erika Šašalová

  24.6.2017
  7.

  Pavol Zamiška a Eva Bartošová

  15.7.2017
  8.

  Rastislav Kukučka a Dominika Ištoňová

  2.9.2017
  9.

  Stanislav Kľoc a Martina Kotlárová

  9.9.2017
  10.

  Richard Kvašňák a Martina Angelovičová

  9.9.2017
  11.

  Loránt Petrík a Ľudmila Dudová

  23.9.2017
  12. 

  Lukáš Andraščík a Pavla Bujňáková

  7.10.2017
  13. 

  Dávid Kolačkovský a Bc. Dominika Judičáková

  7.10.2017
  14. Ing. Peter Sontág a Mgr. Miroslava Fedáková 14.10.2017
  15.  Jakub Hovanec a Mgr. Klaudia Kaminská 21.10.2017
  16.  Maroš Hovančík a Mária Bartošová 21.10.2017
  17.  Ján Išoňa a Jana Dzúr-Gejdošová 28.10.2017
  18. Anton Sontág a Nikola Grešová 11.11.2017
       

  S nádejou vo večný život sme sa v tomto roku rozlúčili:

   

  1.  Anna Ceperková 1.1 vo veku 69 rokov

  2.

  Cecília Angelovičová

  14.1

  vo veku  84 rokov

  3.

  Anton Bujňák

  20.1 vo veku  91 rokov
  4.  Milan Žofčín 6.2 vo veku  52 rokov
  5. Július Angelovič 13.2 vo veku  62 rokov
  6.

  Cecília Bujňáková

  22.3 vo veku 85 rokov
  7. Cecília Bučková 2.4. vo veku 70 rokov
  8. Mária Novysedláková    
  9. Emília Šašalová    
  10.  Ignác Angelovič 28.7 vo veku 88 rokov
  11. Helena Sabolová 30.7  
  12. Mária Visocká 22.11 vo veku 67 rokov
  13.  Irena Peštová 7.12 vo veku 66 rokov