Návštevnost

  KOSTOLY

  AAA

  V našej farnosti Torysa máme dva kostoly.

  Farský kostol Božského Srdca Ježišovho v Toryse je  postavený v klasicistickom slohu. Dal ho postaviť Gróf Tomáš Szirmay. Bol dokončený v roku 1844. Je na „vyšnom konci“, aby ho už viac voda nevzala. Posledná rozsiahla úprava bola v rokoch 2004 – 2006. Posvätený bol košickým arcibiskupom – metropolitom Alojzom Tkáčom  27. augusta 2006.

   

   Farský kostol Božského Srdca Ježišovho                      Interiér kostola

   

                     Interiér kostola                                            Zvonica

   

                             Mariánsky stĺp - pamätník povodne nachádzajúci sa v centre obce

   

         Kaplnka sv. Cyrila a Metoda           Kaplnka Lurdskej Panny Márie 

   

           Kaplnka pod Cibrinami               Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

   

   

  Filiálny kostol Sv. Šimona a Júdu v Oľšove bol úplne prestavaný a rozšírený v rokoch 2002-2004. Je postavený v modernom slohu, aby spĺňal požiadavky pokoncilovej liturgie. Kostol posvätil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup - metopolita 8. augusta 2004.

   

   

       Filiálny kostol sv. Šimona a Júdu          Nový filiálny kostol sv. Šimona a Júdu

                   pred prestavbou                                           dokončený v r. 2004

                            

   sedembolestna

      Filiálny kostol sv. Šimona a Júdu             Kaplnka Lurdskej       Socha Sedembolestnej 

                                                                              Panny Márie                v interiéri kostola